Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Đèn khuyaĐêm khuya đường phố lặng như tờ
Một mình một bóng đứng chơ vơ
Mải mê rong rủi trăng đâu vắng
Để đèn thao thức mãi đợi chờ