Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Nàng thu áo trắng


Lối nhỏ em đi ngập lá vàng
Dịu dàng áo trắng đón thu sang
Làm duyên tay giữ hờ mái tóc
Cho kẻ qua đường dạ xốn xang...

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Hoài Thu

Thu lại về lay lắt lá vàng rơi
Như lưu luyến không đành xa cành cũ
Thu em đi góc vườn xưa ủ rũ
Bao năm rồi chưa thôi nỗi chơi vơi...