Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Thơ ngắn


Tôi thích bài thơ chỉ mấy câu
Dở dang ngắn ngủi tựa tình đầu
Như dấu chân người in trên cát
Dẫu bước nhẹ nhàng vết lại sâu...