Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Mãi tìm...
Ta đi tìm ta trong sớm mai
Chỉ thấy sương rơi đẫm gót giày
Tiếng chim vỗ cánh bay tìm bạn
Ngoảnh lại nhìn quanh chẳng bóng ai

Ta đi tìm ta giữa phố đông
Người xe tấp nập ngược xuôi dòng
Vẫn thấy nỗi lòng như trống vắng
Một mình lạc lõng giữa hư không

Ta đi tìm ta giữa mênh mông
Thuyền ta rách nát bởi cuồng phong
Lạc lối đưa thuyền vào tâm bão
Giờ mãi lênh đênh ở giữa dòng

Ta đi tìm ta đến bao lâu
Đôi giày vạn dặm bạc phai màu
Đất trời rộng quá mênh mông quá
Ta biết tìm ta tận chốn nào...